• Slide show 01
  • Slide show 02
  • Slide show 01
  • Slide show 04
Logo Công ty - Ý nghĩa

 Logo Công ty CPDV Bảo vệ 24 hình cái khiên (tấm chắn bảo vệ) (1), nền đỏ (2), chung quanh có bông lúa (3), ở giữa có hình con đại bàng màu vàng (4), chân phải cắp mũi tên (5), chân trái cắp bông lúa (6), phía trên có dòng chữ  “24 Security” (7), ở giữa con đại bàng có hình tam giác ngược nền đỏ, bên trong tam giác có ngôi sao vàng năm cánh màu vàng (8).

 

 * Ý nghĩa :

(1) Che chắn, nâng đỡ, bảo vệ mọi người những việc làm đúng Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam .
(2) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình, sẵn sàng hi sinh bản thân đảm bảo tốt an ninh, trật tự xã hội và an toàn về con người, tài sản trong khi làm nhiệm vụ.
(3)
 Giữ gìn an toàn thành quả lao động của cá nhân, các cơ quan, các doanh nghiệp, các đơn vị tập thể nhà nước về tài sản, vật chất hiện có, giúp họ yên tâm phát triển kinh tế và là nguồn động viên tinh thần cho mọi người trong xã hội.
(4)
 Nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, cùng các cơ quan chức năng của nhà nước, nâng cao sức mạnh pháp luật Nhà nước, trừng trị nghiêm khắc các tệ nạn xã hội khi được giao nhiệm vụ.
(5)
 Giáo dục, trấn áp kịp thời các tội phạm đảm bảo an toàn về tài sản và con người, duy trì sự bình yên cho xã hội.
(6)
 Giữ gìn an toàn tuyệt đối về tài sản vật chất của cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước trong khi làm nhiệm vụ ở mọi lúc, mọi nơi (24/24h) không kể ngày đêm.
(7)
 Thể hiện tên Công ty.
(8)
 Thể hiện làm việc nghiêm chỉnh theo đúng Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam .