• Slide show 01
  • Slide show 02
  • Slide show 01
  • Slide show 04
Chương trình đào tạo

 THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

- Thời gian đào tạo chính khóa : 03 tháng

- Chương trình đào tạo :

 

A. Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ :

1. Những quy định chung đối với nhân viên bảo vệ

2. Tính chất các loại hình bảo vệ mục tiêu

3. Phương pháp làm báo cáo, biên bản và ghi sổ bàn giao Ca trực

4. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ trực công chính và vị trí cố định

5. Công tác tuần tra của nhân viên bảo vệ

6. Kỹ năng kiểm tra, kiểm soát của nhân viên bảo vệ

7. Kỹ năng sử dụng mẫu biểu

8. Cách làm phưong án bảo vệ

9. Tâm lý trong giao tiếp, ứng sử

10. Công tác bảo vệ

11. Nghiệp vụ sử dụng và bảo quản các công cụ hỗ trợ, hệ thống thông tin liên lạc

12. Phương thức thủ đoạn, họat động của các loại tội phạm (trộm, cướp, lừa đảo…) thường xảy ra tại mục tiêu như Công trường, Nhà máy, Xí nghiệp, Văn phòng cao ốc, Hội chợ, Mít tinh…

13. Bắt người phạm pháp quả tang hoặc đang truy nã

14. Bạo loại đánh nhau tại mục tiêu

15. Xử lý đình công, bãi công…

16. Bảo vệ hiện trường xử lý trường hợp người ở mục tiêu ốm đau hoặc chết

17. Công tác điều tra hiện trường

18. Di tản khẩn cấp

19. Điều kiện phòng vệ chính đáng

20. Thông báo nhiệm vụ chức trách của nhân viên do Giám đốc ký…

21. Kỹ thuật sơ cấp cứu người bị thương

22. Công tác bảo đảm an toàn lao động

 

Giảng viên giảng dạy :

* Nguyễn Hoàng Tuấn (Đại học an ninh)

* Nguyễn Duy Khôi (Thạc sỹ Học viện Kỹ thuật quân sự)

* Nguyễn Ngọc Hùng (Đại học Luật)

* Nguyễn Văn Viễn (Y sỹ Quân đội)

* Phòng Cảnh sát cơ động và hỗ trợ CA Tỉnh Khánh Hòa

* Phòng Cảnh sát hình sự CA Tỉnh Khánh Hòa

* Phòng Kỹ thuật hình sự CA Tỉnh Khánh Hòa

* Phòng Cảnh sát PCCC CA Tỉnh Khánh Hòa

 

B. Nghiệp vụ võ thuật :

1. Các bài tập thể lực nâng cao sức nhanh, sức mạnh, sức bền và độ khéo léo…

2. Võ thuật căn bản

3. Kỹ thuật tiếp cận đánh, bắt, bẻ, khóa khống chế tội phạm quá khích và có vũ khí

 

Giảng viên giảng dạy :

* Võ sư Võ Đình Tâm (Nguyên Chủ tịch Võ cổ truyền Tỉnh Khánh Hòa)

* Võ sư Lý Hoàng Tuấn – Huấn luyện viên Quốc gia – Trọng tài Quốc gia và Quốc tế

* Võ sư Huỳnh Minh Nghĩa - Huấn luyện viên Võ cổ truyền Tỉnh Khánh Hòa

* Nguyễn Văn Hiển – Võ sư Việt Võ Đạo - Huấn luyện viên Hội Võ thuật Việt Võ Đạo Tỉnh Khánh Hòa

 

C. Chương trình đào tạo về pháp luật :

1. Những kiến thức chung về pháp luật Việt Nam (Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Lao động, Luật Hành chính..)

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của lực lượng bảo vệ theo quy định của Pháp luật Việt Nam

3. Các quan hệ xã hội mang tính quy luật trong công tác bảo vệ

 

Giảng viên giảng dạy:

- Nguyễn Văn Tâm – Cử nhân Luật Phòng Cảnh sát điều tra CA Tỉnh Khánh Hòa

- Trần Văn Sơn – Cử nhân Luật – Văn phòng Luật sư Trần Văn Sơn – Cam Ranh

 

4. Đối với lực lượng bảo vệ yếu nhân được đào tạo thêm nghiệp vụ ngoại ngữ nâng cao, nghiệp vụ lái xe, kỹ thuật, nghệ thuật bảo vệ con người (cá nhân)

 

Ngoài thời gian đào tạo chính khóa, Công ty thường xuyên mời chuyên gia về các lĩnh vực phục vụ công tác bảo vệ về tập huấn cho nhân viên để nâng cao trình độ nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho Khách hàng.